Luisteren met attentie, spreken met intentie....

THE CIRCLE WAY

Vergaderingen en bijeenkomsten worden vaak onbewust ingekleurd door hiërarchie en controle. Dit omdat we sinds de industriële revolutie onze organisaties en maatschappelijke instellingen hebben ingericht langs masculine-hiërarchische principes.                           

Deze principes leiden tot overlegsituaties die primair gericht zijn op resultaat. Ze zijn of lijken effectief en succesvol, maar ze kennen ook een schaduwzijde: niet altijd wordt elke stem echt gehoord waardoor ze niet leiden niet tot verbonden- en gedragenheid. Oplossingen en besluiten zijn niet echt van iedereen waardoor resultaten uitblijven. Ze suggereren niettemin de maakbaarheid van een 'plan-do-check-act' wereld. 

Zo vergaderen we doorgaans aan rechthoekige tafels met overvolle agenda's. We komen tijd tekort. We discussiëren, bestoken elkaar met argumenten om ons gelijk te halen. Niet zelden zijn de besluiten al voorgekookt tijdens informele ontmoetingen vooraf en daar waar niet, is het uiteindelijk 'de baas' die de knopen doorhakt en de koers bepaalt. 

Zo krijgen onze vergaderingen, bijeenkomsten en projecten iets van een rituele dans waarin niets gebeurt waarnaar mensen verlangen: met elkaar iets inspirerend creëren, werkelijk ervaringen en inzichten met elkaar delen, er mogen 'zijn' met jouw opvattingen, al zijn ze afwijkend. Verantwoordelijkheid werkelijk delen waardoor besluiten echt van één ieder zijn en door één ieder worden gedragen. 

We denken dat The Circle Way een prachtig antwoord biedt:

The Circle Way is een gespreksmethode die verbindt: jou meer met jezelf, jou met de ander en met wat het centrum van de cirkel vertegenwoordigt (het doel wat jullie samenbrengt in de cirkel). The Circle Way creëert een zachte ontspannen sfeer waarin met aandacht naar elkaar wordt geluisterd en gesproken. Alhoewel niet voorspelbaar en maakbaar, kan in het cirkelwerk een energie en synergie in de groep ontstaan die het beste in mensen naar boven haalt en meer.

The Circle Way | info@thecircleway.nl