Luisteren met attentie, spreken met intentie....

TOEPASSINGEN

De dialoogcirkel-methode van Ann Linnea & Christina Baldwin (The Circle Way, zie ook peerspirit.com) levert een welkome bijdrage aan de reeks van bekende methodieken en werkwijzen die we in de loop der jaren ontwikkeld hebben ten behoeve van bijeenkomsten, werkconferenties, trainingen en vergaderingen. Die bijdrage is wezenlijk anders dan die we kennen.

We geloven dat The Circle Way perfect past in een nieuw tijdperk waarin we geleidelijk naar toe groeien. In dit tijdperk staan waarden als onderlinge verbondenheid, respect voor ieders eigenheid, zelfstandigheid, eigen regie centraal. Hierin zijn locale initiatieven van mensen zelf leidend en slaan mensen samen de handen ineen.        

Er is minder autoriteit en hiërarchie nodig en gewenst, dit zowel in werk- als in       privésituaties.

The Circle Way staat in haar gedachtegoed naast methodieken als Open Space, World Café, Art of Hosting, Eigen Krachtconferentie en geeft (voor de kenners) moderne leiderschapstheorieën als Theory U en Presencing handen en voeten. Dat zou kunnen suggereren dat voor het werken volgens de uitgangspunten van The Circle Way bepaalde specifieke kennis nodig is of gerichte ervaring. Dat is echter niet waar.

Na een gerichte training kun je zelf aan de slag met de methodiek als leidinggevende in een profit of non-profit organisatie, als docent in het onderwijs, als trainer, procesbegeleider of adviseur.

Maar ook binnen je privésituatie kun je met The Circle Way prachtig en betekenisvol aan de slag: in je buurt, binnen je vereniging, je gezin en familie.

Je gebruikt de methodiek van The Circle Way niet voor elke kwestie die je te bespreken hebt. Dat is niet nodig. Wel voor een dialoog en te nemen gedragen besluiten over belangrijke zaken die een ieder raken en aangaan.             

 

 

The Circle Way | info@thecircleway.nl