Luisteren met attentie, spreken met intentie....

WAT HEB JE NODIG?

Het belangrijkste instrument in het cirkelwerk ben jezelf. Contact met je zelf, met het centrum van de cirkel en met de ander deelnemers aan de cirkel, zijn het belangrijkste in The Circle Way. De kwaliteit van de dialoog binnen The Circle Way neemt toe naarmate deelnemers meer in contact en evenwicht met zichzelf zijn, de ander en het centrum. De Host en Guardian (twee belangrijke rollen binnen The Circle Way) 'hold the circle' en stimuleren dit deze innerlijke houding zoals o.a. beschreven door Joseph Jaworski in zijn boeken 'Presence' en 'Oorsprong'.

In de Circle Practicum leer je alles over de verschillende rollen, toepassingen en processen van het cirkelwerk. Bij een aantal toepassingen speelt de talking stick een rol.

De talking stick is behulpzaam bij het realiseren van een tweetal basisprincipes in de methodiek van The Circle Way: 'talking with intention',en 'listening with attention'. Er zijn mensen die de prachtigste talking sticks maken, maar realiseer je dat alles kan dienstdoen als een talking stick of talking piece.

In de rol van de Guardian heb je de beschikking over een belletje of ander voorwerp waarmee je de cirkel even stil kunt leggen voor een moment van bezinning. Over de verschillende rollen binnen The Circle Way zoals die van Host, Scribe en Guardian leer je meer tijdens een Circle Practicum.

Wil je meer over The Circle Way lezen? Ann & Christina hebben het boek The Circle Way geschreven. Het is engelstalig. Eind oktober 2013 is ook een Duitse vertaling van het boek verschenen. Je kunt de Circle Way o.a. bestellen via Bol.com

 

The Circle Way | info@thecircleway.nl